fbpx
U odeljenju pripreme vrši se provera pristiglog materijala za štampu i izrada ploča za štampu.

Odeljenje pripreme za štampu raspolaže sa tri CTP uređaja (computer to plate) poslednje generacije:
AGFA AVALON N8,
AGFA AVALON LF,

U mogućnosti smo da osvetlimo i razvijemo više od 80 ploča u jednom satu do formata B1.

Uslužno osvetljavanje i razvijanje ploča za štampu